Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7500295 giây)
High Cycle Fatigue of Al and Cu Thin Films by a Novel High-Throughput Method
Tác giả: Burger Sofie,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 9783731500254
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục