Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.5100506 giây)
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề động lực - cơ khí
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.807
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19231 Định dạng: PDF
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18402 Định dạng: PDF
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết chuyên môn nghề tiện
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2008
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19393 Định dạng: PDF
Vật liệu cơ khí
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2008
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục