Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3223668 giây)
Thuật hùng biện tăng khả năng nói trước đám đông = : Public speaking for success
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí , 2017
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 9786048821586
Bộ sưu tập: Văn học
Đắc nhân tâm thuật đắc nhân tâm dụng nhân = How to win friends & influence people
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2017
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9786048821562
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Đắc nhân tâm thuật đắc nhân tâm dụng nhân = : How to win friends & influence people
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2008
Ký hiệu phân loại: 158.1
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 24735 Định dạng: PDF
Đắc nhân tâm = : How to Win Friends and Influence People
Tác giả: Carnegie Dale,
Ký hiệu phân loại: 158.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
How to win friends and influence people
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: New York : Simon and Schuster , 1981
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 067142517X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 35184 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục