Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6400523 giây)
Intelligent Human Computer Interaction: 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, Pro...
Tác giả: Catherine Achard,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783319720371
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục