Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7400755 giây)
Demystifying Internet of Things Security [electronic resource] : Successful IoT Device/Edge and Platform Security Deploy...
Tác giả: Cheruvu Sunil,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2020
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9781484228968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Demystifying Internet of Things Security : Successful IoT Device/Edge and Platform Security Deployment
Tác giả: Cheruvu Sunil,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781484228968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục