Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3906151 giây)
Human Nature: A Guide to Managing Workplace Relations [electronic resource]
Tác giả: Clydesdale Greg,
Thông tin xuất bản: : Gower Publishing Company Limited , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 9781138247567
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138582 Định dạng: PDF
Entrepreneurial opportunity : the right place at the right time
Tác giả: Clydesdale Greg,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.1/1
ISBN: 0203872460
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146154 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục