Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6700059 giây)
Standards, Methods and Solutions of Metrology
Tác giả: Cocco Luigi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789844627
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advanced Applications of Hydrogen and Engineering Systems in the Automotive Industry
Tác giả: Cocco Luigi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9781839682971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Trends and Developments in Metrology
Tác giả: Luigi Cocco,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 781.077
ISBN: 9789535124788
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modern Metrology Concerns
Tác giả: Cocco Luigi,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535156086
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục