Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.421912 giây)
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective presentations : Teacher
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570894
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective telephoning
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.34024
ISBN: 0194570932
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective Presentations
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570657
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English for the Telecommunications Industry
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1986
Ký hiệu phân loại: 428.0246213
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective presentations
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 0194570657
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 118070 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục