Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.710005 giây)
Inmates Are Running the Asylum, The : Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: USA : Sams Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0672326140
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15984 Định dạng: CHM
Biophysical chemistry[electronic resource]
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : RSC Pub , c2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781849730815
Bộ sưu tập: Tham khảo
Biophysical chemistry
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2004
Ký hiệu phân loại: 547.1
ISBN: 0854044809
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106687 Định dạng: PDF
About face 3 : the essentials of interaction design
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.438
ISBN: 0470084111 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục