Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.669922 giây)
The cinema effect / Sean Cubitt.
Tác giả: Cubitt Sean,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , c2004
Ký hiệu phân loại: 791.43
ISBN: 0262033127 (hc. : alk. paper)
1

Truy cập nhanh danh mục