Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.2500324 giây)
Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh = Course in translation and interpretation of English
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2014
Ký hiệu phân loại: 428.02
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 148795 Định dạng: PDF
Luyện dịch Việt Anh
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2011
Ký hiệu phân loại: 428.02
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 149233 Định dạng: PDF
Đàm phán thành công
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ năng giao tiếp tối ưu
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu ứng dụng gis kết hợp wqi đánh giá tình trạng nước mặt hệ thống kênh Tân hóa - lò gốm trên địa bàn thành phố H...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117749 Định dạng: PDF
Nghiên cứu xử lý nước thải chứa hàm lượng hữu cơ cao ở chợ bằng mô hình kết hợp lọc sinh học kị khí và chuỗi phản ứng th...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

Truy cập nhanh danh mục