Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7343272 giây)
Brain computation as hierarchical abstraction
Tác giả: Ballard Dana H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 612.8/23343
ISBN: 0262323818
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An introduction to natural computation
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 573.86011363
ISBN: 0262267667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brain computation as hierarchical abstraction
Tác giả: Ballard Dana H,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 612.823343
ISBN: 0262323818
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An introduction to natural computation
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 573.86011363
ISBN: 0262267667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An introduction to natural computation
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 573.8/6/011363
ISBN: 0262267667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục