Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3799905 giây)
Minoli-Cordovana's Authoritative Computer & Network Security Dictionary
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: New jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8003
ISBN: 9780471782636
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Video Dialtone Technology
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.338
ISBN: 0071134085
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A Networking Approach to Grid Computing
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.36
ISBN: 9780471687566
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Nanotechnology applications to telecommunications and networking
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0471716391 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A networking approach to grid computing
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0471687561
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 69907 Định dạng: PDF
3D television content capture, encoding, and transmission [electronic resource] : building the transport infrastructure ...
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.388
ISBN: 9780470649732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73986 Định dạng: PDF
Designing green networks and network operations : reducing enterprises' and carriers' carbon footprint and saving run-th...
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1439816387
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 155998 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục