Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6600417 giây)
Designing green networks and network operations : reducing enterprises' and carriers' carbon footprint and saving run-th...
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1439816387
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 155998 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục