Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6700639 giây)
A Practical Guide to TPM 2.0: Using the New Trusted Platform Module in the New Age of Security
Tác giả: David Challener,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430265832
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục