Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 99 kết quả (0.7100465 giây)
C++ solutions : companion to The C++ programming language
Tác giả: Vandevoorde David,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : Addison Wesley , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201309653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
C++ templates : the complete guide
Tác giả: Vandevoorde David,
Thông tin xuất bản: Boston : AddisonWesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0201734842
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37841 Định dạng: CHM
Head first C
Tác giả: Griffiths David,
Thông tin xuất bản: Beijing Sebastopol CA : OReilly , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1449399916
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 113119 Định dạng: PDF
C++ Templates : The Complete Guide
Tác giả: Vandevoorde David,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0201734842
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8342 Định dạng: CHM
Programming Microsoft Visual C++
Tác giả: Kruglinski David,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6588 Định dạng: CHM
Practical FPGA programming in C
Tác giả: Pellerin David,
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0131543180
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 36445 Định dạng: CHM
C programmerʾs guide to NetBIOS
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind USA : HW Sams , 1988
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0672226383
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 135965 Định dạng: PDF
Microeconomics
Tác giả: Colander David C,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 007254936X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Economics
Tác giả: Colander David C,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0072549025
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
East Asia before the West : five centuries of trade and tribute
Tác giả: Kang David C,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , c2010
Ký hiệu phân loại: 327.500903
ISBN: 9780231153188 (cloth : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục