Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2187565 giây)
The science of bureaucracy : risk decision making and the US Environmental Protection Agency
Tác giả: Demortain David,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 0262356678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Science of Bureaucracy : Risk Decision-Making and the US Environmental Protection Agency
Tác giả: Demortain David,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 9780262356671
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục