Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.4843408 giây)
Public utilities :management challenges for the 21st century
Tác giả: McNabb David E,
Ký hiệu phân loại: 363.6/068
ISBN: 1843768739
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146024 Định dạng: PDF
The Cambridge Dictionary of Scientists
Tác giả: Millar David,
Thông tin xuất bản: : Cambridge Univ Pr E , 2005
Ký hiệu phân loại: 509.22
ISBN: 051107414X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 63050 Định dạng: PDF
Across the aisle : opposition in Canadian politics
Tác giả: Smith David E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 328.710769
ISBN: 1442615478 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Practical aspects of interview and interrogation
Tác giả: Zulawski David E,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , c2002
Ký hiệu phân loại: 363.254
ISBN: 0849301017 (hard cover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Treating depressed and suicidal adolescents : a clinician's guide
Tác giả: Brent David A,
Thông tin xuất bản: New York : Guilford Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 2011 E-336
ISBN: 1606239570
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138370 Định dạng: PDF
Explicit and authentic acts : amending the U.S. constitution 1776-2015 ; with a new afterword
Tác giả: Kyvig David E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 342.7303
ISBN: 9780700622290 (paperback)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
An instinct for dragons
Tác giả: Jones David E,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0415927218
Bộ sưu tập: Tham khảo
Biosynthesis in insects
Tác giả: Morgan E David,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2004
Ký hiệu phân loại: 571.157
ISBN: 0854046917
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The global water crisis : a reference handbook
Tác giả: Newton David E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9781440839801 ;
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Latinos in science, math, and professions
Tác giả: Newton David E,
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , c2007
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780816063857 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục