Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4375518 giây)
Now you see it [electronic resource] : how the brain science of attention will transform the way we live, work, and lear...
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: New York : Viking , 2011
Ký hiệu phân loại: 153.733
ISBN: 1101508329
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 94883 Định dạng: EPUB
The future of learning institutions in a digital age
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 371.3344678
ISBN: 0262258137
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Future of Thinking Learning Institutions in a Digital Age
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 371.3344678
ISBN: 9780262266529
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The future of thinking : learning institutions in a digital age
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 371.3344678
ISBN: 0262513749
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Future of Thinking : Learning Institutions in a Digital Age
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 371.3344678
ISBN: 9780262266529
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Future of Learning Institutions in a Digital Age
Tác giả: Davidson Cathy N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 371.3
ISBN: 9780262513593
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục