Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4218183 giây)
Agile coaching
Tác giả: Davies Rachel,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : The pragmatic bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1934356433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29514 Định dạng: PDF
Agile coaching
Tác giả: Davies Rachel,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.107
ISBN: 1934356433
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137246 Định dạng: PDF
1
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục