Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5700414 giây)
Matrices
Tác giả: Serre Denis,
Thông tin xuất bản: : Springer , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.9434
ISBN: 0387954600
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21082 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục