Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3906334 giây)
International human resource management : policies and practices for multinational enterprises
Tác giả: Briscoe Dennis,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9780415884761
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục