Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.2030739 giây)
Chinese Romanization Self-Study Guide
Tác giả: Yee Dennis K,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii , 1975
Ký hiệu phân loại: 495.1
ISBN: 0824881273
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chinese Romanization Self-Study Guide
Tác giả: Yee Dennis K,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University Press of Hawaii , 1975
Ký hiệu phân loại: 495.111
ISBN: 0824802276
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 3 Organizing Power and Resistance; Ch. 8 Difference, Diversity, and Inclusion
Tác giả: Mumby Dennis K,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780203730089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chinese Romanization Self-Study Guide
Tác giả: Yee Dennis K,
Thông tin xuất bản: : University of Hawaii Press , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780824881276
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aquatic rescue and safety
Tác giả: Graver Dennis,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 797.0289
ISBN: 0736041222 (softcover)
Scuba diving
Tác giả: Graver Dennis,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 797.234
ISBN: 9781492525769 (print)
Pharmacokinetics and metabolism in drug design
Tác giả: Smith Dennis A,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2006
Ký hiệu phân loại: 615.7
ISBN: 3527313680
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71523 Định dạng: PDF
Pharmacokinetics and metabolism in drug design
Tác giả: Smith Dennis A,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : WileyVCH , 2001
Ký hiệu phân loại: 615.7
ISBN: 3527301976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80819 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục