Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2812473 giây)
Spectroscopic ellipsometry of interfacial phase transitions in fluid metallic systems: KxKCl1-x and Ga1-xBix [online]
Tác giả: Dogel Stanislav,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 3937300082
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Spectroscopic ellipsometry of interfacial phase transitions in fluid metallic systems: KxKCl1-x and Ga1-xBix [online]
Tác giả: Dogel Stanislav,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 3937300082
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục