Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6999537 giây)
Raspberry Pi user guide
Tác giả: Upton Eben,
Thông tin xuất bản: Chichester England : John Wiley Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 111846446X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95874 Định dạng: PDF
Learning computer architecture with Raspberry Pi
Tác giả: Upton Eben,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1118900421
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Raspberry Pi user guide
Tác giả: Upton Eben,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1119264367 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục