Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3749467 giây)
Smartphone-Based 3D Indoor Localization and Navigation
Tác giả: Ebner Frank,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 9783832552329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smartphone-Based 3D Indoor Localization and Navigation (Volume 1)
Tác giả: Ebner Frank,
Thông tin xuất bản: : , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.30819/5232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục