Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.5468836 giây)
Tư duy định hướng cho quản trị : Lateral Thinking for Management
Tác giả: De Bono Edward,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2010
Ký hiệu phân loại: 153.35024658
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Six Hats to Think
Tác giả: De Bono Edward,
Thông tin xuất bản: : Granica Adelphi , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.42
ISBN: 9506410615
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 62151 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục