Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.7100015 giây)
Macs for Dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470048492
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17747 Định dạng: PDF
Macs for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470048492
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76848 Định dạng: PDF
Macs for dummies, 11th edition [electronic resource]
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80086 Định dạng: PDF
Macs for dummies, 13th edition
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1118898699
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94596 Định dạng: PDF
Macs for dummies, 14th edition
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781119239611
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 111427 Định dạng: PDF
iPhone for dummies, [electronic resource]
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34713 Định dạng: PDF
iPhone for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN: 9780470423424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65287 Định dạng: PDF
Iphone for dummies(r)
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 0470174692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71432 Định dạng: PDF
iPhone for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 9780470878705
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77325 Định dạng: PDF
iPad for dummies
Tác giả: Baig Edward C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1118024443
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79926 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục