Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7300499 giây)
Six Hats to Think
Tác giả: De Bono Edward,
Thông tin xuất bản: : Granica Adelphi , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.42
ISBN: 9506410615
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 62151 Định dạng: PDF
Tư duy định hướng cho quản trị : Lateral Thinking for Management
Tác giả: De Bono Edward,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2010
Ký hiệu phân loại: 153.35024658
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Tư duy đa chiều phương pháp sáng tạo không giới hạn = : Lateral thinking
Tác giả: Bono Edward De,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2017
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 9786047730407
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Để có một tâm hồn đẹp = How to have a beautiful mind
Tác giả: Edward De Bono,
Ký hiệu phân loại: 153.6
ISBN: 9786045814727
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản đồ tư duy quản trị = atlas of management thinking
Tác giả: DeBono Edward,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục