Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6299528 giây)
Teaching academic ESL writing
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805838902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 13089 Định dạng: PDF
Teaching Academic ESL writing : practical techniques in vocabulary and grammar
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0805838899
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41086 Định dạng: PDF
Second language writers' text : linguistic and rhetorical features
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0805838880
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153270 Định dạng: PDF
TOEFL Test Strategies
Tác giả: Hinkel Eli,
Ký hiệu phân loại: 428.24076
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1

Truy cập nhanh danh mục