Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0199984 giây)
Marketing
Tác giả: 
Boston Massachusetts: Irwin, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8
 
Breathing for peak performance : functional exercises for dance, yoga, and pilates
Tác giả: Eric N Franklin
Champaign IL: Human Kinetics, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.192
 
Dance imagery for technique and performance
Tác giả: Eric N Franklin
Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 792.807
 
Dynamic alignment through imagery
Tác giả: Eric N Franklin
Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 2012 C-433
 
Fundamentals of graphics communication
Tác giả: Gary R Bertoline
USA: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 604.2
 
Technical graphics communication
Tác giả: Gary R Bertoline
Boston: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 604.2
 
Core-plus mathematics : contemporary mathematics in context. Course 1.
Tác giả: 
New York NY: GlencoeMcGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
New Concepts in Oxidation Processes
Tác giả: Eric Genty
Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Inorganic Materials for Energy, Medicine and Environmental Remediation [electronic resource]
Tác giả: 
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2022
Bộ sưu tập: Tham khảo
ddc: 551.48
 
1

Truy cập nhanh danh mục