Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3437104 giây)
Emerging Practices in Intergovernmental Functional Assignment
Tác giả: Ferrazzi Gabriele,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 320.8
ISBN: 9780367221638
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Emerging Practices in Intergovernmental Functional Assignment
Tác giả: Ferrazzi Gabriele,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 320.8
ISBN: 9780367221638
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục