Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1875457 giây)
Marx's capital
Tác giả: Fine Ben,
Thông tin xuất bản: London Sterling Va : Pluto Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN: 074532049X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96111 Định dạng: PDF
Theories of Social Capital : Researchers Behaving Badly
Tác giả: Fine Ben,
Thông tin xuất bản: : Pluto Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9781849644426
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theories of Social Capital
Tác giả: Fine Ben,
Thông tin xuất bản: New York NY : Pluto Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9780745329970
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục