Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.374953 giây)
The dynamics of thought
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: Dordrecht New York : Springer , c200
Ký hiệu phân loại: 128.3
ISBN: 1402033982 (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Conceptual spaces : the geometry of thought
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0262071991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76374 Định dạng: PDF
Geometry of meaning : semantics based on conceptual spaces
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262319586
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Conceptual spaces : the geometry of thought
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0262273551
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Geometry of meaning : semantics based on conceptual spaces
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262319586
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục