Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3594261 giây)
A history of modern experimental psychology : from James and Wundt to cognitive science
Tác giả: Mandler George,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 9780262279017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A History of Modern Experimental Psychology : From James and Wundt to Cognitive Science.
Tác giả: Mandler George,
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press , Jan 2011
Ký hiệu phân loại: 150.9
ISBN: 9780262279017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục