Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6562601 giây)
Handbook of gear design
Tác giả: Maitra Gitin M,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN: 0074602373
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục