Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6299979 giây)
High-Speed VLSI Interconnections
Tác giả: Goel Ashok K,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 9780471780465
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
High-speed VLSI interconnections
Tác giả: Goel Ashok K,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : WileyInterscience , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 9780470165973
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục