Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.421829 giây)
Psychology
Tác giả: Gray Peter,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781429219471 (hardcover)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Beyond the resume : a comprehensive guide to making the right impression through e-mail, cover letters, resumes, and pre...
Tác giả: Gray Peter,
Thông tin xuất bản: Franklin Lakes NJ : Career Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1564148831 (paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Scholars at War : Australasian Social Scientists, 1939-1945
Tác giả: Gray Geoffrey,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 301.0922
ISBN: OAPEN_459517
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục