Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.729999 giây)
Public finance and public policy
Tác giả: Gruber Jonathan,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2007
Ký hiệu phân loại: 336
ISBN: 0716766310
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Public finance and public policy
Tác giả: Gruber Jonathan,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2011
Ký hiệu phân loại: 336
ISBN: 9781429219495
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 284365 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục