Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.3600004 giây)
Adobe InDesign CS bible
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 0764542273
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7468 Định dạng: CHM
The Tech-Savvy Real Estate Agent
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Peachpit Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 333.330285
ISBN: 0321413660
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 15917 Định dạng: CHM
Indesign CS5 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 686
ISBN: 0470614498
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35451 Định dạng: PDF
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780470118658
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40894 Định dạng: PDF
InDesign CS4 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780470388488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65507 Định dạng: PDF
InDesign CS4 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indinapolis IN : Wiley Pub Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 047038848X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71638 Định dạng: PDF
Adobe InDesign CS5 bible [electronic resource]
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 9780470607169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77194 Định dạng: PDF
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 9780470118658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97631 Định dạng: PDF
iPad at work for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781118945666
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103493 Định dạng: PDF
Exploring Windows 8 for dummies
Tác giả: Gruman Galen,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 1118484797
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 113070 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục