Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6500566 giây)
Developing MMS applications : multimedia messaging services for wireless networks
Tác giả: Scott Guthery,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Companies , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 007141178x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mobile Application Development
Tác giả: Scott Guthery,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0071375406
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục