Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.2499976 giây)
Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Giầy Việt
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99465 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp da giày tại thành phố Hồ Chí Min...
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120925 Định dạng: PDF
Pipe recycled cultural center
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69268 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục