Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.630001 giây)
Quản trị nguồn nhân lực-Tập 1
Tác giả: Hương Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18391 Định dạng: PDF
Phương pháp hoạch định chiến lược
Tác giả: Hương Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đặc điểm kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng : chuyên luận văn học
Tác giả: Phan Mai Hương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu , 2019
Ký hiệu phân loại: 895.922
ISBN: 9786049072246
Bộ sưu tập: Văn học
Giáo trình Kinh tế chất thải
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2006
Ký hiệu phân loại: 331.256
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- chi nhánh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99653 Định dạng: PDF
Tổ chức điều hành nguồn nhân lực
Tác giả: Nguyễn Hương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19527 Định dạng: PDF
Nghiên cứu và xây dựng mô hình máy phát xung sét siêu chuẩn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109593 Định dạng: PDF
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự nhân chồi và tạo cây lan giả hạc châu như in vitro
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120392 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục