Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7099537 giây)
Human Rights and the Environment : Philosophical, Theoretical and Legal Perspectives
Tác giả: Hajjar Leib Linda,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789004189935
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Human Rights and the Environment
Tác giả: Hajjar Leib Linda,
Thông tin xuất bản: Leiden Boston : Brill , 2011
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9789004188648
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục