Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7100438 giây)
Exposed : desire and disobedience in the digital age
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780674504578 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Language of the gun : youth, crime, and public policy
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 303.60835
ISBN: 0226316084 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The illusion of free markets : punishment and the myth of natural order
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 330.15
ISBN: 0674057260
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65160 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục