Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3124988 giây)
How to Teach English
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: : Pearson Education Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.24071
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 100041 Định dạng: PDF
The Practice of English Language Teaching
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: : Pearson Education , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.24071
ISBN: 9781405853118
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 110521 Định dạng: PDF
How to Teach English : an introduction to the practice of English language teaching
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: Essex England : Longman , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.007
ISBN: 0582297966
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 148723 Định dạng: PDF
Advanced speaking skills
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: London : Longman , 1978
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0582515106
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 92806 Định dạng: PDF
Just reading and writing, Upper intermediate
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: London : Marshall Cavendish Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118086 Định dạng: PDF
Just Reading and Writing : Upper Intermediate for class or self-study
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: London : Marshall Cavendish Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0462007456
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 147870 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục