Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4531728 giây)
Dictionary of problem words and expressions
Tác giả: Shaw Harry,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1975
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0070564892
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 92576 Định dạng: PDF
The Forms of Historical Fiction : Sir Walter Scott and His Successors
Tác giả: Shaw Harry E,
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press , 1983
Ký hiệu phân loại: 823.7
ISBN: 9780801415920
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Forms of Historical Fiction : Sir Walter Scott and His Successors
Tác giả: Shaw Harry E,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 823.7
ISBN: 9781501723285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục