Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6600046 giây)
The Dictator's Dilemma at the Ballot Box : Electoral Manipulation, Economic Maneuvering, and Political Order in Autocrac...
Thông tin xuất bản: : University of Michigan Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 321.9
ISBN: 9780472055319
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục