Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3299504 giây)
Brain fiction : self-deception and the riddle of confabulation
Tác giả: Hirstein William,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0262083388
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brain fiction : self-deception and the riddle of confabulation
Tác giả: Hirstein William,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 615.85/84
ISBN: 0262275473
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Responsible brains : neuroscience, law, and human culpability
Tác giả: Hirstein William,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262349272
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục