Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 121 kết quả (0.0199779 giây)
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628
 
Khoa học môi trường (con người và môi trường)
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 333.714
 
Con người và môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
TpHCM: Trẻ, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
: , 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.714
 
Thủy văn - Thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Quản Lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.91
 
Thủy văn thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 333.714
 
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty cổ phần KYVY, KCN Tân Bình, quận Tâ...
Tác giả: Hoàng Thị Loan
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục